SMARTCHAIN presenteert belangrijke stappen om de duurzaamheid van korte voedselketens te verbeteren

PERSBERICHT Houten, 7 juli 2021 Het door de EU gefinancierde project SMARTCHAIN organiseerde op 30 juni j.l. haar slotevenement, waarbij de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen ter ondersteuning van samenwerkende korte voedselketens (Short Food Supply Chains, SFSC) in Europa werden gepresenteerd. Dit drie jaar durende onderzoeksproject (sept 2018 – aug 2021) bracht een breed scala aan beleidsmakers, ondernemers, praktijkmensen en onderzoekers samen die geïnteresseerd waren in meer informatie over samenwerkende korte voedselketens en hoe de groei ervan te ondersteunen. Korte voedselketens zijn voedselsystemen met een potentieel om een verschuiving teweeg te brengen in de manier waarop we voedsel verbouwen, distribueren en consumeren, waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van boeren, voedselproducenten en consumenten. De belangrijkste bevindingen van SMARTCHAIN zullen aanzetten tot verdere initiatieven om het Europese model van de voedselvoorzieningsketen te veranderen en zijn gebundeld in de booklet ‘Inzichten en aanbevelingen om samenwerkende korte voedselketens te ondersteunen’. Een grondige analyse van verschillende soorten korte voedselketens in heel Europa, zoals rechtstreekse verkoop op het landbouwbedrijf, boerenmarkten, door de gemeenschap ondersteunde landbouw, coöperaties en andere samenwerkingen en hun regelgevingskaders, heeft geleid tot de formulering van beleids- en bedrijfsaanbevelingen in de agrovoedingssector. Dr. F. Javier Casado Hebrard van de Universiteit van Hohenheim, projectleider van SMARTCHAIN:  Gedurende 3 jaar intensief werk heeft SMARTCHAIN 18 Short Food Supply Chains uit 9 verschillende landen geanalyseerd om de factoren te begrijpen die een rol spelen in hun succes, maar ook om hun belangrijkste behoeften, belemmeringen en knelpunten te identificeren, met een focus op het perspectief van de consument. In het SMARTCHAIN-boekje kunnen boeren, voedselproducenten en andere praktijkmensen toepasbare oplossingen, aanbevelingen en nuttige tips vinden om de bedrijfsprestaties te verbeteren en tegelijkertijd de duurzaamheid te vergroten. We hebben ook een reeks uitvoerbare beleidsaanbevelingen ontwikkeld voor beleidsmakers om de korte voedselketens en hun concurrentievermogen te ondersteunen“. Dankzij de identificatie van de belangrijkste parameters die van invloed zijn op duurzame voedselproductie en plattelandsontwikkeling in de verschillende Europese regio’s, heeft SMARTCHAIN de cruciale factoren in kaart gebracht die een essentiële rol spelen voor de korte ketenbedrijven, wat heeft geleid tot de identificatie van de belangrijkste succesfactoren en ook van de knelpunten voor de ontwikkeling en exploitatie ervan.  Amped Concepts, de Dutch HUB voor SMARTCHAIN, ontwikkelde en testte o.a. het GAIN Transitiemodel binnen het SMARTCHAIN project. De Taskforce Korte Keten heeft dit model omarmd en het wordt nu met succes uitgerold. Ook binnen Europa heeft het model veel aandacht gekregen. Deze oplossingen kunnen het concurrentievermogen vergroten in de vorm van economische groei, logistieke verbeteringen en het creëren van nieuwe afzetkanalen. De onderzoeksresultaten van SMARTCHAIN werden in Nederland op 30 juni via een live webcast gepresenteerd op het Food Forum van de Floriade Expo, georganiseerd en gehost door Amped i.s.m. met de projectpartners Universiteit Utrecht en Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), en de case studies Local2Local en Vleesch & Co. Sociale innovatie als kern van de omschakeling van de korte voedselketens De SMARTCHAIN-gids besteedt ook aandacht aan sociale innovaties voor korte voedselketens en een beoordeling van de duurzaamheid ervan vanuit economisch, milieu- en sociaal oogpunt. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van een analyse van de waardeperceptie en de houding van consumenten ten opzichte van korte voedselketens en worden suggesties gedaan over hoe een grotere acceptatie van dit type toeleveringsketen kan worden bereikt. De SMARTCHAIN partners hebben een Innovatieplatform gelanceerd om kennis, innovatieve oplossingen en kennisoverdracht tussen toonaangevende actoren te vergemakkelijken, met als gemeenschappelijk doel een verschil te maken in het spel van de korte voedselketens. Het SMARTCHAIN-boekje zal binnenkort ook in negen talen op het Platform beschikbaar zijn: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Servisch en Spaans. Over SMARTCHAIN Short Food Supply Chains (SFSC) zijn voedselsystemen die kunnen inspelen op een aantal van de belangrijkste behoeften en kansen van landbouwers, voedselproducenten en consumenten. Zij kunnen vele voordelen bieden in vergelijking met conventionele langere voedselketens, bijvoorbeeld de korte afstand tussen productie en consumptie, de toegang tot lokaal geproduceerd voedsel van bekende oorsprong, en de ondersteuning van de lokale economie.  De 43 partners van SMARTCHAIN, afkomstig uit 11 Europese landen, werkten 3 jaar lang aan het ondersteunen van de verschuiving naar SFSC in samenwerkingsverband door wetenschappers te verbinden met praktijkmensen en verschillende actoren in de sector. Het SMARTCHAIN project “Naar innovatiegedreven en slimme oplossingen in korte voedselvoorzieningsketens” werd gecoördineerd door de Universiteit van Hohenheim en werd gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 773785. Wat volgt? Het SMARTCHAIN Innovatieplatform, een van de belangrijkste resultaten van het project, zal toegankelijk blijven dankzij het besluit van 5 nieuwe Horizon 2020-projecten om het de komende jaren te blijven gebruiken en bij te werken. Een overzicht van de inhoud en het materiaal dat SMARTCHAIN partners op het platform hebben gedeeld, is ook beschikbaar in de booklet. Website: www.smartchain-h2020.eu SMARTCHAIN Innovatieplatform Short Food Chain EU Community Twitter Contacten voor de media Mark Frederiks, Amped Concepts, Dutch Hub SMARTCHAIN H2020 e-mail: mark@amped.nl mobiel: +31 6 113 759 21 Davide Carrino, Europese Raad voor Voedselinformatie (EUFIC), mediamanager e-mail: davide.carrino@eufic.org; mobiel: +32 483 67 31 98 Dr. F. Javier Casado Hebrard, Universiteit van Hohenheim, SMARTCHAIN Projectleider e-mail: fjavier.casado@uni-hohenheim.de; mobiel: +49 1794 87 86 28

Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped