Bijeenkomst ‘Glastuinbouw en een regionaal, regeneratief voedselsysteem’

“Partijen die met deze oplossingen kunnen komen, zullen de winnaars van de toekomst zijn”. Een uitspraak van Prins Carlos de Bourbon de Parme van Compazz Foundation, waarmee hij doelt op de verbindingen tussen glastuinbouw aan regionale voedselsystemen.

Over dit vraagstuk – hoe deze verbinding tot stand te brengen – organiseerde Greenport West-Holland in samenwerking met Amped en Local2Local een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers, onderzoekers, regionale overheden en regionaal voedselpioniers.

De trend van regionalisering van voedsel lijkt een blijvende. Voor de glastuinbouw betekent dit dat het zich opnieuw met de stad kan verbinden door middel van voedsel en dat glastuinbouw de maatschappelijke waarde en relevantie – denk aan preventieve gezondheid en duurzaamheid – moet omarmen.

Greenport West-Holland gaat via actieagenda Gezondheid en geluk (Natasja van der Lely) en transitieprogramma Circulaire Metropool (Else Boutkan) hier verder invulling aan geven, ook in samenwerking met organisaties als Amped en Compazz Foundation.

Lokale experimenten met zorginstellingen, scholen en voedsel in grote bedrijven en instellingen, aansluiten bij City Deals en preventie-akkoorden, en expedities naar bijvoorbeeld de uitrol van zo’n regionaal voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam door Amped.

Met ondernemerschap en innovatiekracht kan de glastuinbouw hier een essentiële rol in spelen.

Kijk wat de deelnemers van de bijeenkomst te zeggen hebben over de de verbinding glastuinbouw met regionaal voedselsystemen.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped