Project Oat: haverteelt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Project Oat, ‘Haver verbouwen in de Hollandse Waterlinie’, is een initiatief van Amped en Local2Local Projects, in samenwerking met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), bakkerij De VeldkeukenUniversiteit Utrecht en partners binnen de Utrecht Food Freedom-alliantie, om enerzijds een innovatief en beproefd voedselproduct te ontwikkelen op basis van haver uit de korte keten, anderzijds om op bestaande grond van de Nieuwe Hollandse Waterlinie-forten gewassen (haver, gerst) te telen die ooit hun roots hadden in Nederland, maar langzaam zijn verdwenen. De gewassen zijn goed voor de mens en voor de bodem. Binnen de samenwerking zal worden aangetoond wat de gewassen doen voor de bodemstructuur en de biodiversiteit. Er worden lokale, ambachtelijke producten van gemaakt en ze worden vergezeld van een culturele, ambachtelijke, gezonde en duurzame boodschap, lokaal vermarkt.

Vroeger lagen rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) veel akkers met haver. Dit graangewas werd daar voornamelijk verbouwd als bulkvoer voor de vele werkpaarden die gebruikt werden voor het transport van (militaire) materialen op en rond de forten. Tegenwoordig is in het fortengebied vrijwel geen teelt van haver meer. Dat is jammer, want haver heeft veel voordelen op het vlak van bodemverbetering, de lokale biodiversiteit, de gezondheid en de economie.

Daarom is een project opgestart om meer haver te gaan verbouwen rond de forten. Van het geoogste graan worden bier, brood en taart gemaakt door lokale producenten. Dit haverveldje in de Botanische Tuinen Utrecht (die liggen op en rond Fort Hoofddijk, onderdeel van de NHW) vraagt aandacht voor dit project waarbij het landschap van de NHW wordt ingezet ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in verstedelijkt gebied.

Het project ‘Haver verbouwen in de Hollandse Waterlinie’ wordt financieel gesteund door ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped