Samenwerking; Local2Local en Hogeschool van Amsterdam

We kijken terug op een bijzonder jaar van samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Local2Local werkte aan mooie korte ketenprojecten in Amsterdam en de studenten van de Hogeschool van Amsterdam deden belangrijk onderzoek voor deze projecten. In dit geval richten wij ons op het onderzoek van de studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde, dat instrumenteel is geweest voor Local2Local’s activiteiten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

In maart 2021 startte de samenwerking tussen Local2Local, stichting Hello Zuidas en Hogeschool van Amsterdam, als onderdeel van een groter project in de MRA om de verkoop van lokale producten onder zowel bewoners, MKB-ers en de grotere kantoren op de Zuidas te stimuleren.

Met deze samenwerking kunnen overbodige stappen in het opleveringsproces worden voorkomen. Hoe korter de leverafstand, hoe lager de CO2-uitstoot. Met een korte voedselketen zet de burger de boer in zijn kracht om met zijn teelt positieve impact te hebben op ecologische (CO2, wateropslag, biodiversiteit) en maatschappelijke (gezondheid, werkgelegenheid) waarden.

Het primaire doel van de pilot binnen dit project was het verduurzamen van de logistiek voor de levering van lokale producten aan cateraars en horeca op de Zuidas. Het basisidee was om het leveringsproces te verkorten en te verduurzamen, een duurzame logistieke keten van lokaal ingekochte producten voor cateraars en restauranthouders in Zuidas. De VUmc-locatie van Amsterdam UMC werd de trekker van de pilot. Ron de Lang, manager gastvrijheid en patiëntenvoeding bij VUmc, en AUAS-studenten Jesse Warnaar en Jurgen van den Hazel gingen samen met Local2Local bekijken of foodboxen, fruitmanden en/of gedeelde cateringlogistiek vervangen konden worden door lokale producten en minder transportbewegingen. Wat hieronder volgt is het interview met Jesse, Jurgen en Ron dat Hello Zuidas Magazine publiceerde (English) in mei 2021, gedurende de loop van hun onderzoek ‘Korte ketens bij het VUMC: Logistieke en strategische adviezen voor de levering van lokale producten via de korte keten’.

Jesse Warnaar, Jurgen van den Hazel en Ron de Lang. Foto: Hello Zuidas Magazine.

Cross-docking proces
De cateringlogistiek voor Amsterdam UMC omvat twee verschillende processen: het ene is de aanlevering van producten bij de service-entree van het ziekenhuis aan de achterzijde, het andere vormt de interne logistiek naar alle afzonderlijke units. Ron: “Het gaat om onbewerkte producten die nog in onze keukens moeten worden bereid, maar ook om kant-en-klare producten die we rechtstreeks aan de afdelingen leveren.” Het gebied met veel ruimte en een echte behoefte aan verbetering zijn de logistieke bewegingen, met name het cross-docking proces. De meeste UMC-leveranciers leveren zelf goederen aan, maar er is eigenlijk te weinig ruimte bij het laad- en losdock om dit efficiënt te organiseren. Het vereist ook veel voertuigbewegingen, wat bijdraagt aan de uitstoot van koolstof en deeltjes in Zuidas. “We willen dit verbeteren door leveranciers op een andere locatie te laten crossdocken en gegroepeerde leveringen te organiseren, zodat met minder voertuigen meer goederen bij Amsterdam UMC kunnen worden afgeleverd. Dit is dus goed voor zowel onze eigen logistiek als voor het milieu, en het bespaart onze leveranciers ook tijd en geld.

Ethische producten
Beide studenten zijn geïnteresseerd in logistiek en zijn erg enthousiast over deze pilot. “Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar stadslogistiek in Amsterdam, voor de marinewerf en Food Center Amsterdam”, vertelt Jurgen. “Dit project gaat echt over de hele breedte.” Jesse was op zoek naar een manier om zijn passie voor food te koppelen aan zijn studie industriële techniek en management. “Het doel van dit project – het gebruik van lokale producten in stedelijke gebieden – is iets waar ik honderd procent achter sta. Als we gezond en smaakvol voedsel willen, moeten we kiezen voor ethische, binnenlandse producten in plaats van producten elders in de wereld te betrekken”, benadrukt hij.

Vers en niet bederfelijk
Op dit moment kunnen 800 ziekenhuismedewerkers op de locatie Boelelaan bestellingen plaatsen bij verschillende leveranciers. Als alle bestellingen binnen zijn, verzamelen de bezorgdiensten de producten en bundelen ze voor direct transport. “In ons geval gebruiken we twee vrachtwagens, omdat we zowel uit het versassortiment als uit het droogassortiment bestellen. Maar uit het verleden weten we dat de versproducten van de bakker, de slager en de producten helaas nog steeds apart worden geleverd”, vertelt Ron. Jesse knikt: “Er is nog niet echt in kaart gebracht waar deze producten vandaan komen. We willen kijken naar de mogelijkheden om lokale producten in te kopen en te leveren.” Ron vult aan: “Dat is ingewikkelder dan het klinkt, zeker met grote organisaties als Amsterdam UMC. We verzuipen in ruls, inkoopvoorwaarden en logistieke problemen.

Bestelproces
Bij Amsterdam UMC kent het bestelproces drie facetten: productselectie, logistieke processen en duurzaamheid. Dit project gaat alle drie aanpakken. “Ron: “We hebben zeker werk voor de boeg, maar onze studenten Jesse en Jurgen zullen ons begeleiden bij het onderzoek naar de aanpak van de implementatie. En we weten nu al dat deze oplossingen niet alleen voor Amsterdam UMC kunnen gelden, maar voor Zuidas als geheel.” En dat is een mooie kans voor de studenten: “We vinden het interessant om te horen dat heel Zuidas erbij betrokken is en dat dit onderzoek in de praktijk wordt getoetst, dat geeft ons het gevoel dat onze scripties echt een verschil maken!” aldus Jesse. Jurgen beaamt dit: “Dankzij dit krijgen we een goed beeld van hoe we de theorie in de praktijk kunnen brengen.”

Dank, Jesse en Jurgen! Jullie grondige en zeer praktische onderzoek heeft onze korte ketenlogistiek verbeterd en de duurzame impact laten zien en is instrumenteel voor onze uitrol!

Volgende week: 2e jaars HvA-studenten logistiek die zich vastbeten in de dynamiek van toeristen, producten en boeren rondom de Stelling van Amsterdam.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped