Samenwerking met Rabobank en lancering personeelstas i.s.m. Flevofood

In het laatste kwartaal van 2018 werd de Taskforce Korte Keten (TKK) opgericht, waarin Vereniging Flevofood een van de vaste regionale partners werd. Local2Local is een van de oprichters van de TKK en de Taskforce bouwde door op het GAIN transitiemodel dat Amped/L2L in het Smartchain-project van de EU ingebracht had. 

Concrete actie
De samenwerking komt echt op gang na de zomer van 2019. De Provincie Flevoland heeft nog een stuk EU-budget van enkele tienduizenden euro’s van FC4EU om de ontwikkeling van Flevofood in 4 maanden tijd te versnellen. In september pakten Flevofood en Local2Local de handschoen op. Sinds die tijd zijn zaken echt in een stroomversnelling gekomen. 

Gas geven in de polder
Door de eerste aanzet vielen er veel puzzelstukjes op hun plaats. Partijen die al maanden op elkaar wachtten voor de eerste zet kwamen in beweging en sloten zich aan bij de samenwerking. Ook de Rabobank MRA reageerde enthousiast op de samenwerking en tijdens een ontmoeting op het kantoor van Local2Local sprak Barbara Baarsma uit graag i.s.m. Local2Local ook een korte keten te willen realiseren in de MRA. Flevofood en The Food Hub, mede-initiatiefnemer van de TKK, sloegen de handen ineen. 

De Rabobank MRA organiseerde in het kader van Food Forward een meeting tijdens de Horecava waarin de ambities van de Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werd uitgesproken. Rabobank MRA gaf Local2Local de mooie opdracht om het L2L-platform uit te breiden voor deze ambitie. 

De samenwerking tussen Joris Lohman (The Food Hub), Bauke van der Veen (Vereniging Flevofood) en Mark Frederiks (Local2Local) kwam toen echt op gang. 

Een onderdeel van de opdracht ten behoeve van de Flevolandse korte keten, van zowel Provincie Flevoland als Rabobank MRA, betrof de activatie van het stakeholdernetwerk en de opzet van een handelsplatform, inclusief professionele logistiek. In 4 maanden tijd werden er direct grote stappen gezet. Zowel in de MRA als in Flevoland zijn veel partijen met elkaar verbonden en werd het partnernetwerk geactiveerd. Op 25 december 2019 zette Barbara Baarsma in het Parool de noodzaak en het toekomstperspectief van korte ketens uiteen in haar essay “Kunnen we meer lokaal eten?” Een serieus perspectief, ook voor de boerenbank.

Personeelstassen Rabobank
Op 28 januari 2020 startte Local2Local i.s.m. Flevofood de levering van de eerste 1400 voedseltassen voor het personeel van de Rabobank MRA. Local2Local en Flevofood leverden producten, assembleerden tassen en zetten een activatiecampagne op binnen de Rabobank MRA-organisatie. Dit was een groot succes. Het inpakken werd i.s.m. een Almeerse zorginstelling gedaan. De ervaring smaakte naar meer, de route: doorpakken op de activatie van de zakelijke netwerken, in combinatie met het bedienen van het personeel. 

Ook in Flevoland en de regio Utrecht stonden de netwerken in de startblokken. De eerste wekelijkse leveringen aan de Universiteit Utrecht en een aantal klanten in Hilversum zijn een feit. Een perfecte start van een volgend avontuur in de korte keten.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped