‘Utreg, wat maak je me nou’; een overvloed aan doeners & inspiratie

Op donderdag 4 april kwam een substantieel deel van de Utrechtse voedselbeweging bij elkaar in tuincafe Noordertuin van Steck voor het evenement ‘Utreg, wat maak je me nou!’. De meer dan 60 aanwezigen vertegenwoordigden vrijwel alle lagen van de voedseltransitie; boeren, buurtinitiatieven, csa’s, reststroominitiatieven, ondernemers, bewoners, studenten, de gemeente, de universiteit, natuur- en milieuorganisaties en zelfs de bank.

Maarten Klop (Amped & Grounded) was de host van de bijeenkomst en trapte af met een bevlogen uitleg van de intenties en het proces van samenwerking voor een Utregs voedselsysteem.

Na het welkom van Thijs de Boer van Noordertuin en ontwerpbureau Triomf startten de pitches van Mark Verhoef van Voedseltuin Overvecht en Operation Food Freedom, Bob Scherrenberg van Steck, Miranda van Leeuwen van boerderij de Zonnewijzer, Vincent Oberdorf van Tuin Kansrijk, Sarah Erhardt van Stichting Groentetas, Maarten Klop (Grounded, Grounded Kitchen en Festival), Camille Velten van Dumpster Dive Community, Monique van der Laan van Boerderij de Beekhoeve en Alexander Daniel van Natuur en Milieufederatie Utrecht. Hiermee werden heel veel ingrediënten op tafel gelegd.

Dit stelde de aanwezigen in staat om ter plekke in te haken. Elke pitch eindigde met de plussen en de minnen: wat lukt er al, wat is al aanwezig, maar waar is het initiatief naar op zoek?

Na elke pitch kon iedereen vervolgens live via Menti aangeven en zelf naar voren stappen om te delen waarmee zij het initiatief zouden kunnen helpen, of dat ze met een soortgelijke uitdaging worstelen en samengewerkt kan worden aan een oplossing.

Er kwam veel goede energie los in deze interacties; individuen, voedselinitiatieven en andere organisaties actief in de transitie naar een lokaal voedselsysteem staan open voor deze samenwerking. 

Wat nu?
We zijn een doorlopend proces gestart met een zeer diverse groep van ondernemers, instellingen en individuen, allemaal met eigen doelen, ambities en signatuur in de transitie naar een lokaal voedselsysteem. Wij zien de deelnemende groep partijen in dit proces dan ook als een zwerm. 

Wij hebben gedurende de bijeenkomst aan de hand van de plussen en minnen en de interactie al veel knooppunten geidentificeerd en deelnemers opgeroepen de enquete voor de inventarisatie in te vullen. Aan de hand hiervan halen wij meer knooppunten op en gaan wij op basis hiervan in overleg projectteams samenstellen.

De komende weken gaan wij deze enquete in het netwerk promoten en haken wij met ons proces aan bij bestaande evenementen van voedselinitiatieven in Utrecht.

Wil jij ook meedoen aan onze missie voor een verbonden Utregs voedselsysteem? Vul dan ook de enquete in

September
In september organiseren we een opvolgend ‘Utreg, wat maak je me nou!’-evenement, om de eerste resultaten te vieren en updates te delen over de voortgang van de regionale projecten en waar ze naar toe gaan. Dit evenement is ook weer een mogelijkheid voor andere ondernemers om de zwerm te leren kennen en zich aan te sluiten en hun initiatief/hulpvraag op het podium te delen. 


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped