#2 Duurzame landbouw

Auteur: Hanneke Michel
Auteur: Hanneke Michel

Dit is het tweede van een serie van vier korte artikelen geschreven door Hanneke Michel. De originele ‘long form’ artikelen kun je lezen op de Local2Local-website.

Als 27-jarige afgestudeerde in Internationale Ontwikkelingsstudies, verdiepte Hanneke zich in hoe voedselzekerheid en daarbij horende maatschappelijke verandering zo duurzaam en inclusief mogelijk kan plaatsvinden. Meest recentelijk maakte ze een reis naar Oost- en Zuid-Afrika om verhalen te verzamelen uit het veld, de keuken, de gemeenschappelijke tuin, permacultuurtuinen en uit voedselbossen. Deze ‘open-lucht klaslokalen’ inspireerden haar om een positieve verandering door te voeren en creatieve oplossingen te bedenken voor problemen op het gebied van duurzame voedselvoorziening. 

Hanneke gelooft in de kracht van mensen die zich verbinden en dienen als motor voor verandering in de overgang naar een voedselsysteem dat rechtvaardig is voor de mensen, én de planeet. Hier gaat ze graag met je over in gesprek! Stuur een berichtje via Local2Local Talents naar talents@local2local.nl.

In dit tweede deel van de serie gaan we verder waar we gebleven waren in het verhaal over de transitie die we in voedselland willen doormaken. We weten nu dat gezonde voedselvoorziening begint met een gezonde bodem, die rijk is aan planten- en dierenleven, om water en voedingsstoffen op te kunnen slaan en onze gewassen te voeden. Vanaf de grond, gaan we de lucht in. Naast het feit dat er duurzame landbouwmethoden zijn die al jaren bestaan en worden geherintroduceerd, wordt in voedselland ook volop geïnnoveerd, geëxperimenteerd en regeneratief gecultiveerd. Tijd om dit eens onder de loep te nemen, en te kijken naar wat Korte Ketens daarmee te maken hebben. 

Regeneratieve landbouw

Uiteindelijk is de enige rijkdom die gemeenschappen, economieën en natiestaten kan onderhouden het resultaat van fotosynthese – groene planten die groeien op een regenererende bodem.”

Allan Savory – Zimbabwaanse ecoloog (1935), veehouder en bekend om zijn paradigma-verschuivende visie op woestijnvorming, biodiversiteit en klimaatverandering

Zonder gezonde, vruchtbare bodem geen ‘toekomstproof‘ gezonde voeding. In plaats van een manier van landbouw die biodiversiteit verlaagt, kijken we nu naar een manier die leven in de bodem stimuleert, CO2 afvangt en biodiversiteit in de hand werkt! Regeneratieve landbouw is een (biologische) manier van landbouw bedrijven die samen met de natuur werkt, in plaats van er tegen. Dit wordt gedaan door de grond zo min mogelijk te bewerken, gecontroleerde begrazing toe te passen, voor zoveel mogelijk bodembedekking te zorgen en door compostering te stimuleren. Op deze manier wordt een gebied teruggebracht naar zijn natuurlijke staat waarbij door de begroeiing, water en voedingsstoffen in de bodem worden vastgehouden die als vruchtbare bodem dienen, en tevens koolstof opslaan. Koolstofpositieve landbouw! 

Bodem
Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw
Volgende in het rijtje is een term waar we sinds een tijdje niet meer omheen kunnen. Kringlooplandbouw. Om kringlooplandbouw uit te leggen nemen we de hele keten onder de loep. Op dit moment ziet de keten er over het algemeen lineair uit, met de grondstof; de input, aan de ene kant en het eindproduct: de output, aan de andere kant. Ook al ziet de keten er efficiënt uit, er wordt nog steeds te veel verspild (WUR, 2018). Door bijvoorbeeld ketens van akkerbouw en veeteelt aan elkaar te verbinden, worden de reststromen van de ene keten de grondstoffen voor de andere keten. Dit fenomeen staat ook wel bekend als kringlooplandbouw, en heeft de laatste paar jaren in populariteit gewonnen. Ook hierover is veel interessante info te vinden, waaronder dit educatieve filmpje van de Good Hub, waarbij Martin Scholten je alles uitlegt over kringlooplandbouw. 

Wil je meer weten over belangrijke aspecten van en voorwaarden voor van duurzame landbouw?

Lees dan hier verder!


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped