Exploration Food Innovations : Amsterdam – Almere – Floriade

Almere is vanaf 14 april 2022 een half jaar lang het toneel van de wereldtuinbouwtentoonstelling tentoonstelling Floriade Expo 2022. Het thema is ‘Growing Green Cities’. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden, samen met nationale organisaties en internationale deelnemers.

Op 14 juni 2021 kwamen experts bij elkaar op de Floriade met de ambitie om een digitale en fysieke ervaring te verkennen, gebouwd rond voedsel, voedselinnovaties, voedselvervanging, voedseleducatie, voedselkringloop en veel, veel meer. Dit event was georganiseerd door RvO, i.s.m. Gemeente Almere, de Floriade, Amsterdam Trade & Innovate, Amsterdam Smart City en de BTG.

De hoofddoelstellingen:

Het versterken van het MKB ICT-Tech cluster door het creëren van een klimaat voor een duurzame digitale leefomgeving die uiteindelijk zal leiden tot een “slimme” stad. Om dit proces in gang te zetten hebben we de volgende aanvullende doelstellingen geformuleerd:

 • Het ontwerpen en delen van challenges en use cases op de thema’s ‘leefomgeving’, ‘crowd management’ en ‘energie’;
 • Verkennen van digitalisering van de Floriade en toepassingen in de leefomgeving van de Floriade 2022 in Almere en EU MKB’ers de mogelijkheid bieden om tijdens het evenement in gesprek te gaan met partners;
 • Kennis delen in de co-creatie van een fysiek en digitaal platform (hybride) waar(regionale) ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid (Quadruple Helix) in co-creatie innovaties kunnen testen;

In de basis willen we het regionale en nationale MKB verbinden met het MKB in de EU, om te matchen en potentiële partnerschappen te smeden. Wij geloven dat betrokkenheid bij mensen cruciaal is om echt gedragsverandering aan te passen. Het zien van nieuwe innovaties, spreken en leren over nieuwe innovaties, waarom ons eigen gedrag cruciaal is in het creëren van een gezondere levensstandaard, zijn slechts enkele elementen die we aan de orde willen stellen.

De onderwerpen van de bijeenkomst: 

 • Gezond voedsel promoten
 • Sociale cohesie stimuleren
 • Minder afval produceren
 • Kringlopen van grondstoffen sluiten
 • De vervoersstromen efficiënter en transparanter maken
 • Voedselkilometers verminderen
 • Eerlijke producentenprijzen genereren
 • De werkgelegenheid stimuleren
 • Verander consumentengedrag
 • Creëer slimme ketens 

Panel:
1. Mark Frederiks, Managing Director Local2Local – Sustainable food solutions and new revenue models
2. Erik Koldenhof, Senior Program Manager Food Strategy, Municipality of Amsterdam 
3. Sigrid Wertheim-Heck lecturer Food & Healthy Living at Aeres Hogeschool Almere, food security access, safety, diversity and nutrition 
4. Katharina Prause, Food Chains & Strategy, Province of Flevoland 
5. Susanna Butterman, knowledge and business hub World Food Center

Mark Frederiks, Managing Director van Amped en Local2Local, sprak met Xander De Bruine, Program Manager Knowledge Exchange bij Floriade Expo 2022 over wat hij met zijn bedrijf doet om de voedselketen te verkorten en te verduurzamen. Bekijk de video!


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped