Future Food Utrecht Symposium 9 nov – Perspectief voor de Boer

Future Food Utrecht is een interdisciplinaire onderzoekshub aan de Universiteit Utrecht. Tijdens het jaarlijkse symposium op 9 november 2022 worden deze vraagstukken gebundeld. Samen met wetenschappers, beleidsmakers, boeren, bedrijfsleven en NGOs gaan we op zoek naar het perspectief voor de boer. We laten ons inspireren door de geschiedenis, biodiversiteitsexperts, juristen en systeemvernieuwers en gaan samen in gesprek over de weg vooruit. In kleine groepen werken we aan vernieuwende ideeën en oplossingen.  

Denk mee en meld je nu direct aan voor het Future Food Symposium ‘Perspectief voor de Boer’. 

Het Nederlandse landbouwsysteem verkeert in een crisis. Onze landbouw produceert goedkoop, gezond en veilig voedsel maar dit gaat ten koste van de wereldwijde biodiversiteit en het milieu. EU-wetgeving op het gebied van natuur vraagt om drastische maatregelen om onze voedselproductie te verduurzamen. Decennialang is er van alles geprobeerd om deze duurzaamheidsslag te maken, maar door de grote nadruk op groei en lage prijzen binnen de landbouw- en voedselsector zijn veel maatregelen weinig effectief gebleken.  

Boeren bevinden zich momenteel in een spanningsveld tussen aan de ene kant goedkoop en veel moeten produceren, en aan de andere kant duurzaam moeten produceren met minder negatieve impact op natuur en milieu. Door de hoge druk op verandering voelen boeren zich in het nauw gedreven. Zij worden geconfronteerd met maatregelen die snel oplossingen moeten bieden voor urgent juridische struikelblokken zoals het stikstofprobleem, maar zien weinig perspectief voor de langere termijn. Dit heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust en soms zelfs gewelddadige protesten.  

Deze landbouwcrisis vraagt om structurele veranderingen binnen het voedselsysteem. We moeten toe naar een duurzaam voedselsysteem dat goed perspectief biedt voor de boer. Dit is echter geen eenvoudige opgave. Het voedselsysteem wordt gevormd door allerlei economische, politieke, sociale, ethische, psychologische en biologische vraagstukken die allemaal samenhangen.  


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped