Vitaal Voedsel Community Event – Mystery Guest: Rineke Dijkinga

Wij nodigen je uit voor het Vitaal Voedsel Community Event dat zich richt op vitale bodems, planten, dieren, levenskrachtig voedsel en mensen in regionale, regeneratieve voedselsystemen.

Wij vertellen het verhaal van de Vital Food Community, in samenwerking met inspirerende sprekers:  

En onze mystery guest is … Rineke Dijkinga. In haar lezing vraagt zij jouw aandacht voor de analogie tussen de gezondheid van de aardbodem en onze eigen ‘bodem’, namelijk onze darmen. Letterlijk en figuurlijk vormen de aardbodem en onze darmen de bodem onder ons bestaan. Elke dag kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de paraatheid van beide bodems. Lees onderaan verder. 

Koop hier jouw ticket. Let op: er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar!

Wat volgt is een middag met prikkelende workshops over zowel wetenschappelijke als ervaringskennis:

1. Vitale bodem en planten – Anton Nigten, Roelf Havinga en Ruud Hendriks (Nederlands & English)

2. Vitaal voedsel en kwantumlandbouw – Henk Kieft, Marijke Kuipers en Stef Freriks (Nederlands & English)

3. Vitaal voedsel en meetmethoden – Marjon Wijdeven, Frank Silvis en Roelant de Vletter (Nederlands)

4. Vitaal voedsel en gezondheid – Gaston Remmers, Annemieke Grimbergen en Kees Anker (Nederlands)

Informatie lezing Rineke Dijkinga

De natie die zijn bodem laat uitsterven, vernietigt zichzelf
Dit zei president Roosevelt al in 1930. En sindsdien is de bodemkwaliteit met grote sprongen achteruit gegaan. Toch is het geen algemeen gespreksonderwerp, alsof het nog steeds een ‘ver-van-ons-bed-show’ is. Terwijl het letterlijk en figuurlijk al naast ons (ziekte)bed staat. Dit is wat er in een notendop aan de hand is en kan gebeuren als wij geen stappen zetten in het terugdringen van de bodemcrisis.

Het probleem in een notendop
Om de groei naar tien miljard wereldburgers in goede banen te leiden, moet er steeds intensiever en efficiënter voedsel geproduceerd worden, zegt de moderne industriële landbouw. In de biologische en regeneratieve landbouw hoor je andere opvattingen.(1)(2) De veerkracht en vitaliteit van onze gewassen en bodem is volgens hen zo verslechterd dat we alleen nog met flink veel ‘chemische infusen’ voedsel kunnen produceren. Met grote gevolgen voor crisissen op het gebied van bijvoorbeeld bodem, natuur, klimaat, water en ziektes.

De gevolgen voor de mens in een notendop
Als we alleen kijken naar de ‘ecosysteemdienst’ voeding die de bodem ons levert: 

  1. Pesticiden en kunstmest verarmen de bodem en laten het bodemleven verdwijnen, waardoor steeds minder humus (levende aarde) maar ook opneembare voedingsstoffen overblijven. Heel ongemerkt (je ziet er namelijk niets van als je een prachtige aardappel of broccoli koopt) is ons voedsel de afgelopen veertig tot vijftig jaar tot wel zeventig procent minder voedingsstoffen gaan bevatten.(3) 

Dit verarmde voedsel sturen wij naar voedselfabrieken die er op hun beurt nog meer voedingsstoffen aan onttrekken waardoor voeding nog ‘leger’ op ons bord terechtkomt. Zo ontstond de term ’hidden hunger’(4)(5) Kwantitatief is er in rijke landen een overschot aan eten, maar kwalitatief zijn er flinke tekorten aan voedingsstoffen. Hierdoor kunnen chronische klachten en ziekten ontstaan. Deze gaan we te lijf met medicijnen en medisch ingrijpen. Medicijngebruik heeft invloed op de status van wezenlijke voedingsstoffen. Dit omdat medicijnen tot gevolg hebben dat vitamines en (micro) mineralen verhoogd uitgescheiden, verminderd opgenomen worden of de behoefte eraan stijgt.(6) 

Kijken we enkel naar de paraatheid voor virussen, dan weten we van de afgelopen twee jaren dat een dieet dat arm is aan wezenlijke voedingsstoffen (poor diet) de kans op een ernstig verloop flink laat toenemen.(7) 

  1. Door bodemuitputting creëren we eigenlijk zieke planten. Daardoor zijn we genoodzaakt om voedsel te telen met chemische hulpmiddelen zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Veel van deze chemische stoffen vallen in de categorie ‘xeno-oestrogenen’: stoffen die specifiek op oestrogenen inwerken. De oestrogeenstofwisseling bij de mens is complex. De gevolgen van verstoring ervan dus ook. Maar kort door de bocht uitgelegd: deze stoffen zijn zo gemaakt dat noch de bodem, noch de natuur, noch ons eigen lichaam ze makkelijk kan afbreken. De overmaat aan oestrogenen die onze lever niet kan afbreken, wordt in vetweefsels (borsten, prostaat, hersenen, buikvet en lever) opgeslagen, waardoor deze hun functies niet meer goed kunnen uitoefenen. Een groot deel van de huidige hormonale klachten en ziekten bij zowel mannen en jongens als vrouwen en meisjes zijn het gevolg van ‘oestrogeendominantie’ (8)

En nee, het is zeker niet zo dat al deze chemische stoffen afkomstig zijn uit de landbouw. Industrie en farmacie doen een nog grotere duit in het zakje. Maar omdat we nu eenmaal 9 keer per dag eten of drinken (9) kan de blootstelling aan xeno-oestrogenen beduidend lager uitvallen als dit van duurzame oorsprong en uit een gezonde bodem afkomstig is.(10) 

  1. De bodem waarop ons eten groeit en onze darmen hebben beide ongelooflijk veel invloed op ons brein, of het nu gaat om je stressbestendigheid, stemming of levenskwaliteit. Zie kader. Beide bepalen bovendien grotendeels de paraatheid van het immuunsysteem. Het overleven van goedaardige micro-organismen in beide bodems is ongelooflijk belangrijk. En wellicht nog belangrijker is de diversiteit ervan: Het verlies van biodiversiteit door het toepassen van monoculturen is zorgwekkend voor de aarde en onze eigen gezondheid.(11)(12)[De bodem heeft baat bij diversiteit: diversiteit van gewassen zorgt voor een gezond en divers bodemleven. En diversiteit op ons bord, dat vervolgens weer de biodiversiteit in onze darm vergroot.(13) Hoe groter de diversiteit aan micro-organismen, des te gunstiger het effect op onze totale gezondheid. (14) En ook al lijkt het productaanbod in de supermarkten heel divers, het overgrote deel van wat we eten, is afkomstig van monoculturen uit de landbouw: tarwe, soja en maïs, aangevuld met vlees, melk en suiker. 

Meer tips?

Lees verder in mijn artikelen:

Bodemuitputting – uitputting van je gezondheid

Bodemuitputting = uitputting van je hormonen

Bodemuitputting = uitputting van je darmgezondheid

In deze 3 artikelen staan ruim 40 (betaalbare) tips wat je er zelf aan kunt doen. 

*Mooi-en-betaalbaar-eten-met-de-feestdagen


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped