Ondernemers nieuwsgierig naar korte keten voor ‘eetbare landschap’

Bron: Kromme Rijnlandschap
HOUTEN – 10 februari 2020. Een diverse groep van 50 mensen kwam bij elkaar op Fort bij ‘t Hemeltje. Het doel van de avond was mensen te werven voor een korte keten voor lokale producten uit landschapselementen in de Krommerijnstreek. Alle noodzakelijke onderdelen in de keten waren vertegenwoordigd: grond, teelt, verwerking, horeca, winkel en logistiek. Na de bijeenkomst hebben 17 ondernemers belangstelling getoond om mee te doen.

Ter introductie presenteerde Gert Jan Jansen de visie: “Biodiversiteit moet je vermarkten”. Laurette van Slobbe nam ons mee in de productontwikkeling met wilde planten. Samen doen ze dit al jaren op de Hof van Twello. Daarna volgde een gesprek over de werkwijze. De aanwezigen waren positief over de zakelijke opzet.

Op basis van individuele gesprekken organiseren we binnenkort de kern van een collegiale korte keten, waarmee we het plan verder uitwerken. De overige belangstellenden kunnen aanhaken zodra de uitvoering gaat lopen.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped