Wat is het geheim achter succesvolle community building?

Auteur: Christien van Campen
Auteur: Christien van Campen

Als 25-jarige afgestudeerde in Interculturele Communicatie verdiepte Christien zich in het verband tussen zelfontwikkeling, community building en duurzaamheid. Zelf is ze door deze interesses bij verschillende online en offline communities actief betrokken. Daarnaast richt ze een eigen bedrijf op dat volledig focust op zelfontwikkeling om anderen te helpen. Dit doet ze met haar blog Manifest Happiness.

Christien maakt onderdeel uit van de Local2Local Talents pool. Zij wilde graag iets goeds doen voor de maatschappij toen de corona crisis begon en meldde zich gelijk enthousiast bij onze Lokale Helden-oproep. Zij was als een van de eerste Talenten actief betrokken en sindsdien werkt en denkt ze mee aan onze Social Media-communicatie. Bij Local2Local Talents kan ze haar passie voor lokaal eten, gemeenschappelijke en zelfontwikkeling inzetten. Kunnen onze Talenten jouw bedrijf ondersteunen? Wij gaan graag met je in gesprek. Meld je hier aan of stuur een berichtje naar talents@local2local.nl

We maken allemaal deel uit van gemeenschappen. In sommige worden we geboren, voor andere hebben we gekozen en bij sommige horen we zonder het zelf door te hebben. Een fijne gemeenschap kan je het gevoel geven ergens bij te horen en gesteund te worden. Community building is belangrijk voor een goede gemeenschap. Daarom zoek ik in dit artikel uit hoe community building werkt en kan bijdragen aan de missie van Local2Local.

De gemeenschap van Local2Local is erg divers. Zelf maak ik ook deel ervan uit, want ik heb mij aangesloten bij Local2Local Talents. Community building is belangrijk voor het hechter maken van de Local2Local-gemeenschap (inclusief Local2Local Talents), want alleen in samenwerking komt verandering in het onduurzame voedselsysteem. Maar wat is community building eigenlijk? Hoe kunnen mensen samengebracht worden? Wat maakt de organisatie van een gemeenschap een succes? Je leest het in dit artikel.

Luisteren en inspireren

Christien en Hanneke werken samen aan hun artikelen

Om een gemeenschap op te bouwen, moeten mensen bij elkaar komen. Dit is een belangrijk aspect van het werk van Local2Local met hun samenwerkingspartners. Voorbeelden hiervan zijn gemeenten, universiteiten en Korte Keten-initiatieven. Naast deze gemeenschap komen ook studenten van de universiteit, HKU en hogeschool in Utrecht regelmatig bij Local2Local terecht. Local2Local besloot deze stroom aan getalenteerde mensen te structureren. Zo ontstond Local2Local Talents en werd de actieve community building rondom deze groep talenten belangrijker. Voor deze nieuwe taak zijn Local2Local Talents coördinatoren Maria Fritz en Maarten Klop ingezet.

Omdat de talenten uiteenlopende achtergronden hebben, is het niet vanzelfsprekend dat ze met elkaar verbonden zijn. Daarom is het belangrijk voor hen om de ruimte te krijgen om een gemeenschappelijke basis te vormen. Dit wordt gedaan via workshops en taken die samen uitgevoerd worden. Hanneke hielp mij bijvoorbeeld bij het schrijven van dit artikel.

For the love of local food L2L Talents logo

Door de diverse achtergronden kunnen de talenten, zoals ik, voor veel klussen ingezet worden. Dit houdt praktisch werk in, zoals de appelpluk, maar ook projectwerk of onderzoek. Zo’n samenwerking zorgt ervoor dat de talenten zich aan de missie van Local2Local verbinden. Daardoor willen ze aan de slag en ontwikkelen ze een gemeenschappelijke basis verder. Door deze basis wordt de organisatie van een gemeenschap succesvol (Minkler, 2012).

Deze grondslag wordt ook in de workshop gelegd die Talents aanbiedt. De workshop over de introductie in de Korte Keten bevat een reeks vaardigheden die de community building succesvol maakt (Minkler, 2012). Zo krijgen de deelnemers van de workshop informatie over lange en korte voedselketens. Daarna bedenken ze zelf hoe restproducten herwaardering kunnen krijgen. Zowel de coördinatoren als de deelnemers gebruiken hierbij samen een kritische blik naar macht en politieke krachten, wat een positief effect op het gemeenschapsgevoel kan hebben (Minkler, 2012). 

L2L Talents workshop bij De Seizoensarbeider.

Om de informatieverschaffing succesvol te maken is het nodig een scherp gevoel van tijd en plaats te hebben en hoop te houden voor wat mogelijk is. Door de gedeelde informatie in de workshop krijgen de talenten een actueel beeld van de problemen en inspirerende initiatieven in ons voedselsysteem. Hierdoor begrijpt iedereen de complexe problemen uit de voedselketen. Door naar elkaar te luisteren kunnen de betrokken elkaar inspireren met woorden, daden en moed en zo het groepsgevoel versterken. De inbreng van de talenten zorgt voor effectieve oplossingen voor het voedselsysteem. Zo worden hulpbronnen gemobiliseerd, waardoor doelen kunnen worden bereikt die er echt toe doen.

Naast deze vaardigheden zorgt ook empowerment voor succesvolle community building (Minkler, 2012). Local2Local Talents wil jonge mensen empoweren om verandering te brengen in de voedseltransitie. Deze missie kan mensen aansporen meer controle over hun leven en omgeving te nemen. De korte keten streeft namelijk naar meer gebruik van het eten uit de regio. Volgens mij kan deze regionale focus voor meer controle over de omgeving zorgen. Nu is duidelijk hoe community building tot een succes gemaakt kan worden. Er is echter meer nodig om een gemeenschap goed te laten functioneren.

Humor voor bonding

Om mensen succesvol samen te brengen, kan humor, persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid ingezet worden, zoals Deuman (2019) adviseert. Hoe brengt humor mensen samen? Als mensen samen lachen, worden sociale banden gecreëerd, een welzijnsgevoel opgewekt en gemeenschap bevorderd (Deuman, 2019). Daarnaast versterken persoonlijke ervaringen en gedachten het gevoel van gemeenschap. Verhalen delen is dus een krachtige manier van community building. Waarom? Verhalen kunnen gebruikmaken van onze diepste ervaringen. Die ervaringen worden verbonden aan de ervaringen van anderen. Daardoor kunnen anderen zich in zulke verhalen herkennen. 

Comic about opening up, from Sarah Anderson

Via haar social media, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram, laat Local2Local al persoonlijke verhalen zien. Op deze platforms staan vacatures, artikelen, vrijwilligersacties en het werk van de talenten achter de schermen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van boer William Pouw. Voor het succes van community building is enige kwetsbaarheid belangrijk (Deuman, 2019). Dat kan riskant zijn, zoals de cartoon hierboven van Sarah Andersen laat zien (2017, 12 juli).

L2L Talents workshop deelnemer brainstormen een business idee voor een reststroomproduct
L2L Talents workshop deelnemers brainstormen een business idee voor reststromen.

Toch hoort deze kwetsbaarheid erbij als je een hechte gemeenschap wil creëren. Daarom is het cruciaal voor community building dat iedereen zijn of haar verhaal kan doen (Deuman, 2019). Elk(e) vrijwilliger/talent van Local2Local zou dus de kans krijgen en willen nemen om zijn of haar verhaal in de community te doen. Door dat verhaal met de buitenwereld te delen, krijgen anderen een duidelijker beeld van wat Local2Local Talents is.

Om dit te doen, kunnen talenten een zelfbedacht project opzetten. Daarnaast kunnen ze artikelen over actieve talenten schrijven. Zelf heb ik met het schrijven van dit artikel de kans gekregen mijn persoonlijke ervaring met Local2Local te delen. Zo kon ik mezelf enigszins laten zien. Wel zou ik nog graag bijdragen aan een artikel over mijzelf als actief talent.

Goed voor je gezondheid
Community building richt zich op de gemeenschap, waarbij het belangrijk is om zo gezond mogelijk te functioneren. Om dat te bereiken, kan een gemeenschap haar leden waardevolle informatie over werk, succes, inspiratie van rolmodellen en meer tips bieden (Dooley, Naparstek & Smith, 1997). Local2Local Talents vervult deze rol door jonge talenten een netwerk, ontwikkelingskansen en zinvolle stageplekken en vrijwilligerswerk in de transitie van het voedselsysteem te bieden.Ook bevat de Local2Local-website tips en informatie rondom hun missie en visie als bedrijf, zoals dit artikel over hoe je gezonder kunt leven. Ook hielp Talent Mirthe Lanting met het opzetten van de workshops met haar kennis van workshops en interactieve games.

Via de workshops van Local2Local Talents kan de visie en het model van een transitie richting Korte Ketens getoond worden. Daardoor worden de Talenten tegelijkertijd geïnformeerd over het voedselsysteem en uitgenodigd hun eigen ideeën hierover in te brengen. Met deze inspiratie kunnen de talenten onafhankelijkheid opbouwen.

Werken aan een duurzamer voedselsysteem

Local2Local Talents bouwt dus een community van jonge talenten door workshops, bijeenkomsten en (vrijwilligers)werk te bieden en verhalen via social media te delen. Waar ligt de kracht hiervan? In de workshops en bijeenkomsten luisteren de deelnemers en Local2Local naar elkaar en inspireert ieder elkaar. Het werk dat talenten doen, creëert een gemeenschappelijke basis. Ook levert dit werk de talenten een positieve bijdrage. Op haar social media kan Local2Local gebruik maken van humor en persoonlijke verhalen, zodat de 6talenten goed naar voren komen. Zelf heb ik binnen de Local2Local Talents community nog geen persoonlijk verhaal gedeeld, maar dat zou ik in de toekomst nog graag doen. Wel heb ik via dit artikel over mijn ervaring met Local2Local kunnen schrijven.

Local2Local begint nu aan een nieuw seizoen, waarin weer veel mensen samengebracht worden om aan een duurzamer voedselsysteem te werken. Wil je meer weten over een korte ketensamenwerking binnen ons huidig voedselsysteem? Binnenkort verschijnt hierover een artikel van Hanneke. Houd ons dus in de gaten! Daarnaast kan ook jij onderdeel uitmaken van Local2Local Talents.

Breng je humor, inspirerende woorden en moed en doe mee!

Meld je aan en wordt onderdeel van onze Talents community. Via onze nieuwsbrief krijg je ook een uitnodiging voor onze volgende Talents community bijeenkomst.

Bronnen:
Andersen, S. (2017, 12 juli). Vulnerability: A Real-Life Pandora’s Box [Illustratie].
Geraadpleegd van https://cheezburger.com/9053318144/vulnerability-a-real-life-pandoras-box

Deuman, J. T., 2019. Using Comedy to Build Community in Local Churches: How Laughing Together Can Bring People Together. Doctor of Ministry. 321.

Minkler, M., 2012. Community Organizing and Community Building for Health and
Welfare. Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey and London.

Dooley, D., Naparstek, A. J. & Smith, R., 1997. Community Building in Public Housing: Ties that Bind People and Their Communities. U.S. Department of Housing and Urban Development.

Soeterbroek, F. (2018, 4 juni). Soeterbroek: ‘Een fijne stad maken vergt strijd en
gemeenschapsvorming’. Geraadpleegd van
https://stadszaken.nl/artikel/1631/fijne-stad-vergt-strijd

 


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped