Master Thesis ‘Short Food Supply Chains Facilitated by Food Hubs’ – Marlies van den Boer

Marlies van den Boer

Amped/Local2Local meldde zich in 2020 aan voor de Cross-KIC Sustainable Cities-call van EIT Climate-KIC en was een van de winnende voorstellen met het project ‘Capitalizing on Collaboration’. Dit onderzoeksproject, geleid door Amped en de Technische Universiteit Eindhoven, analyseerde en bracht het ecosysteem Flevoland-Amsterdam in kaart om kritieke problemen met betrekking tot de korte voedselketens te begrijpen en innovatieve oplossingen te vinden om de beperkingen waar kleine en middelgrote boerderijen tegenaan lopen te overwinnen. Zij verwachtten dat de oprichting van regionale voedselknooppunten lokale en regionale producenten zou kunnen helpen bij het samenbrengen, distribueren en op de markt brengen van voedselproducten die aan de bron zijn geïdentificeerd. Het onderzoeksconsortium, waar Local2Local deel van uitmaakte, heeft binnen dit project al een pilot uitgevoerd met een voedselhub (HUB), die veelbelovende resultaten liet zien.

Het Cross-KIC project vormde de basis voor het thesisonderzoek van Marlies van den Boer, Master-student aan de TU/e. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Amped om te onderzoeken hoe voedselhubs de lokale voedselbeweging naar Amsterdam aanzienlijk zouden kunnen vergroten binnen korte voedselketens. Amped ziet korte voedselketens als een manier om samen te werken aan economische, ecologische en sociale duurzaamheidsdoelen. Op basis van deze duurzaamheidsdoelstellingen wil Amped met lokaal voedsel in de Amsterdamse voedselbehoefte voorzien. Het voldoen aan de voedselbehoefte van Amsterdam brengt schaalproblemen met zich mee. Met behulp van literatuuronderzoek, interviews en een optimalisatiemodel onderzocht Marlies hoe voedselhubs deelnemers aan korte voedselketens kunnen helpen bij het overwinnen van de schaaluitdagingen.

De hoofdvraag:

Hoe kunnen food hubs op duurzame wijze een significante toename van de verplaatsing van lokaal voedsel naar Amsterdam faciliteren binnen de korte voedselketens?


Marlies’ onderzoek is van grote waarde voor Amped/L2L en biedt;

  • belangrijke inzichten in de potentie van regionale HUBs;
  • een effectief rekenmodel t.b.v. efficiëntie en samenwerking binnen een HUB;
  • een samenwerkingsovereenkomst binnen de HUB;
  • extra diensten die een HUB kan leveren om korte ketens te ontzorgen;
  • praktische toepassing van onderzoek in de logistieke bewegingen van bestaande ketens en samenwerkingen.

Dankjewel voor je mooie werk, passie voor logistieke uitdagingen en bijdrage aan de voedseltransitie, Marlies!


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped