Verslag Vitaal Voedsel Community event 4 nov

Op 4 november hebben we bij de VU in Amsterdam een heel bijzondere en inspirerende startbijeenkomst van de Vitaal Voedsel Community gehad. Wat een dag! We hebben de kracht en potentie ervaren van dit robuuste ecosysteem, dat werkt aan een vitale bodem, vitale planten en dieren, vitaal voedsel en vitale mensen.

Inspiratiefase
Ongeveer een jaar geleden zijn we met een aantal gedreven mensen gestart met het netwerk, door elkaar verhalen te vertellen en kennis te delen.

Activatiefase
Op 4 november trad de Vitaal Voedsel Community naar buiten en startte de activatiefase. Met de bundeling van krachten, kennis en kunde willen we het belang van vitaal of levenskrachtig voedsel gaan uitdragen en verder onderzoeken. Dit doen we vanuit enthousiasme, aandacht en verbinding. We zijn geen organisatie, maar een organisme, een zwerm.

Tijdens de bijeenkomst lieten wij zien waar we voor staan en boden we anderen de gelegenheid om aan te sluiten. De presentaties en workshops boden de ca. 80 deelnemers de kans om zich te laten inspireren, kennis op te doen en kennis te delen. De basis voor een sterk ecosysteem is vertrouwen, elkaar kennen en dezelfde waarden en visie delen. Daarmee is tijdens het event een fantastische start gemaakt. 

De bijeenkomst is in zijn geheel na te lezen, foto’s en video’s te bekijken, presentaties te downloaden en te delen in je eigen netwerk:

Co-creatieproces
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het komende co-creatieproces. Je kunt jezelf en/of je organisatie hieraan verbinden en meehelpen om een gezamenlijk plan op te stellen. Dit co-creatieproces bestaat uit de volgende delen;

  1. Voor degene die het nog niet heeft gedaan, graag deze online vragenlijst invullen (duur: 15 min). Hiermee maak je duidelijk aan welke onderdelen/werkpakketten je mee wilt werken;
  2. Deel het communicatiemateriaal in deze mail binnen jouw netwerk om ons ecosysteem te verrijken, vergroten en versterken;
  3. Deelname aan de co-creatiesessies, die we in de eerste helft van 2023 organiseren. Hierin gaan we spelenderwijs de volgende fase inluiden en plannen maken. 

We zien je graag aanhaken!


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped