Verslag bijeenkomst Vitaal Voedsel Community 2024

Op vrijdag 26 januari 2024 waren ruim 80 personen bij elkaar bij Omnia in Wageningen, waarvan ca. 12 boeren en tuinders, om aandacht te besteden aan de verschillende facetten van vitaal voedsel. De bijeenkomst is georganiseerd door de Vitaal Voedsel Community, die 2 jaar geleden is gestart. Zonder budget is met een groep gedreven mensen gewerkt aan het verder uitbouwen van de community. Daarbij wordt een holistische blik gehanteerd, we kijken niet alleen naar de stofjes in gezonde voeding, maar ook naar de levenskracht van voedsel.

Het motto: ‘De boer als arts van de toekomst’. We zijn als community nu zover dat we activiteiten gaan ondernemen.

Kees Anker gaf een toelichting op de Vitaal Voedsel Community (videohoofdstuk en pdf). De community hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Bundeling van kracht, kennis en kunde
 • De hele keten van vitale bodem, vitale planten en dieren, vitaal voedsel tot vitale mensen
 • Belang van vitaal of levenskrachtig voedsel uitdragen en  onderzoek doen.
 • Onderzoek doen: zowel Science based als Experience based
 • Netwerk uitbouwen en versterken. De ambities staat in de presentatie.
 • Koppelen aan andere netwerken
 • Bijdrage aan transitie van het voedselsysteem

Panelgesprek (videohoofdstuk)

De zaal ging in gesprek met: 

 • Marjon Wijdeven van Vital Food Management werkt aan “van kwaliteit naar vitaliteit”. Sinds 2016 is ze ook betrokken bij Herenboeren.
 • Volkert Engelsman, oprichter van Eosta en de Robin Food Coalition, die zich inzet voor het nieuwe normaal waar gezondheid en inclusie centraal staan. En bij FQH (Organic Food Quality & Health): gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte, het gaat ook om diversiteit, kwaliteit en vitaliteit.
 • Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter. Er waren 100 jaar geleden al zieners die zich zorgen maakten over het gebruik van kunstmest. Hij is ook één van de initiatiefnemers van het Groenboerenplan. 

Volkert onderscheidt bij vitaliteit voedsel 3 lagen:

 1. Fysiek: zonder chemie en balans in inhoudsstoffen
 2. Smaak en het vermogen om zich te differentiëren. Gewone sla mist bijvoorbeeld het vermogen om te vermenigvuldigen
 3. Vermogen van een gewas om zich te verbinden met een oerbeeld. Dat is heel anders bij genetisch gemodificeerde rassen. 

Volgens Bert is vitaliteit van voedsel een breed begrip. Het gaat o.a. om bewerking, we moeten terug naar zo weinig mogelijk bewerkt voedsel. Maar het heeft ook met verbinding te maken. Van de boer met zijn gewassen en dieren, maar ook als gemeenschap. Bij de BD bedrijven komen honderdduizenden mensen op bezoek. 

Er is een tsunami van welvaartsziekten en veel mensen willen gifvrij eten.

Marjon: “Gifvrij is een mooie basis, procesverbetering is ook nodig. Veel mensen hebben nooit nagedacht over hoe iets geteeld is. Het is nodig om mensen bewust te maken. Je gaat mensen niet met een onderzoeksmethode overtuigen, wel via hoofd, hart en darmen.”

Lees verder in het integrale verslag voor de vragen uit de zaal en de antwoorden van het panel en de links naar de individuele presentaties en het workshop-materiaal. In de loop van de komende weken zal dit verslag nog verder verrijkt worden met documenten.

Presentatie Mark Frederiks (Amped, Local2Local)

Presentatie Mark Frederiks (pdf)
Videohoofdstuk

Mark Frederiks vertelt over de manier waarop we de Vitaal Voedsel Community aan het ontwikkelen zijn. Hij is gameontwikkelaar en vooral bezig met korte ketens, o.a. in de Metropoolregio Amsterdam. Rondom Amsterdam hebben veel boeren de weg naar de markt gevonden.

Eerst hebben we elkaar geïdentificeerd en toen gekeken naar waar iedereen goed in is. 

Met de deelnemers aan de community en de klantgroepen om ons heen, hebben we een enorm netwerk. Nieuwe structuren zijn zo niet nodig. 

We missen 20%, en focussen ons op 80%. En vragen overheid, banken etc. om het missende deel op te vullen. Dat doen we vanuit onze kracht. De systemen werken ons nu tegen. We moeten ons gaan organiseren. Het gaat om BBBBB: bodem, boer, burger, bedrijven, buik, en beheer voor de borging.

Presentatie keynote speaker Pablo Tittonell (pdf)
Videohoofdstuk

Pablo Tittonell, hoogleraar Agroecology en duurzaamheid (Rijksuniversiteit Groningen), vertelt over zijn onderzoek naar Regeneratieve landbouw en de relatie met gezondheid/vitaliteit. In zijn illustratieve presentatie gaat hij o.a. in op:

 • What is regenerative agriculture?
 • The microbiome: the soil-food-human nexus
 • Is regenerative agriculture the same as agroecology?

Samenvattende tekening van Iris Flamand (Louis Bolk Instituut)

Workshops (integraal verslag)

 1. Vitaal Voedsel en Meetmethoden
 2. Regeneratieve landbouw
 3. Vitale voeding en het menselijke microbioom
 4. Vitaal water
 5. Symphony of Soils over een vitale bodem
 6. De werkelijkheid achter frequenties

Afsluiting
“Een inspirerende en informatieve bijeenkomst” werd door verschillende deelnemers bij de afsluiting aangegeven. Door veel personen werd na afloop in de bar de bijeenkomst nabesproken en genetwerkt. Klik hier voor het Vitaal Voedsel Community 2024 fotoalbum.


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped